Monthly Archives: July 2015

Risk

If the decision to have children is made, have two without hesitation, because, if you have one, there is a high possibility the child will turn out a complete fuck up. Harmony in such a human being is more or less – impossible. One will either lack of self-confidence or will be a self-centred prick. He […]

Rizika

Jeigu turėti vaikų, tai išsyk du, nes vienas (nori nenori) užaugęs bus vienaip, ar kitaip – susimovęs. Harmonija, tokiame žmoguje, daugiau mažiau – neįmanoma. Jam arba verkiant trūks pasitikėjimo savimi, arba reiks psichologo pagalbos tramdant ego, jis nemokės būti tarp kitų, o jo santykiai laviruos tarp ekstremumų (kaip ir nuotaikos). Jis (labai tikėtina) arba prasigers, […]

Bath. Aimez la vie!

Londoners will agree that the city does get tiring sometimes and all one wants to do is relax. One way of doing it is taking a bath, another – going there by bus (or train, or car, your choice really). Cliché play of words. A return trip costs £30 (around 3 hours one way if […]

Solitude

Finally he opened up. Told me everything about his childhood, about his sister Maria, about his despot father, about his first cigarette, about bull fights, about his first love and a guy, whom he fucked in college, about Segovia, architectural studies, about his first fight, about his first year in London and that he had […]

Vienatvė

Pagaliau atsivėrė. Papasakojo apie vaikystę, apie sesę Marija, apie despotą tėvą, apie pirmąją cigaretę, apie bulių kautynes, apie pirmąją meilę ir vaikiną, kurį išdulkino dar besimokydamas mokykloje, apie Segovia, apie architektūros studijas, apie pirmąsias muštynes, apie pirmus metus Londone ir kad dirbo eskortu, apie senyvas moteris, kurių putes teko laižyti, apie inžinieriaus darbą Harrods, apie […]