⁃ Ir, kaip? – klausia sufokusavęs žvilgsnį į paveikslą.

⁃ Nežinau, gal nelabai, – pauzė, – apskritai nesuprantu contemporary art. Ir ar galima šią parodą vadinti contemprorary art?

⁃ Nežinau, ar tai galima vadinti art, – 🤷‍♂️, – Contemporary fart.

#twopeoplediscussingart

Written by Marija Djačenko

Rašau. Kartais. Retai. Visada apie tai, kas man rūpi, dažniausiai - apie tai, ko nesuprantu. Ir tik įkvėpta mūzos. Tie, kurie sako, kad mūzos laukti – neverta, rašo už pinigus. O, tai jau – darbas.