⁃ Ir, kaip? – klausia sufokusavęs žvilgsnį į paveikslą.

⁃ Nežinau, gal nelabai, – pauzė, – apskritai nesuprantu contemporary art. Ir ar galima šią parodą vadinti contemprorary art?

⁃ Nežinau, ar tai galima vadinti art, – 🤷‍♂️, – Contemporary fart.

#twopeoplediscussingart