Laikas įeina į Vilnių pro kavinės duris…

– Iosif Brodsky