Literatūrinis Nudizmas

LITERATŪRINIS NUDIZMAS – novelečių ir esė rinkinys, tarsi žodinės nuotraukos ar trumpametražiai filmukai pasakojantys vieno žmogaus dešimtmečio istoriją, savęs pažinimą, tapatybės paieškas per kitą, per kintančią aplinką, kartais net desperatišką pradingusios pusės medžioklę. Tai neįvykusi meilės istorija, kurios vaiduoklis persekioja pagrindinį personažą visuose nevykusiuose santykiuose. Vidinis karas tarp visuomenės keliamų standartų, pop kultūros diktuojamo įvaizdžio ir asmeninio suvokimo. Galų gale, lyrinė mirtis ir palaipsniškas atgimimas. Nenoras susitaikyti, pasiduoti ir virsti obuoliu, nenuilstančios gyvenimo prasmės vaikymasis per kasdieninį, net buitinį siužetą.

Dūmas

Kodėl visąlaik pakišu sau koją? Tarsi besitęsiančiame prabudime iš dangiško sapno: visa nutrūksta kulminacijoje. Stoviu prie tarnybinio. Rūkau, su traukulius keliančiu pasišlykštėjimu: traukiu dūmą po dūmo, tarsi kas nors už tai mokėtų. Stebiu perkreipta mina vidun įeinančius ir laukan išeinančius žmones. Teatre dirbu trečia savaitė tikėdamasi, kad rūkydama, penkiolikos minučių pertraukų metu, užmegsiu naudingą pažintį. […]

More