⁃ I can feel the tension between you two, - pastebi įtampą tarp kolegos ir manęs Janusz. ⁃ Of course there is a tension, he wants me out of the country, - pykstu. ⁃ Of course, everyone does! - guodžia Janusz. ⁃ That’s comforting... ⁃ Go back to Ilford! - skatina kitą kolegą priešais sėdintis… Continue reading

Dieve, Saugok Karalienę: Europos Ilgesys

Gyvenimas yra kančia, – ruošdamas mane savarankiškai būčiai kadais pasakė tėvas. Tuo metu nesinorėjo juo tikėti, tačiau bėgant metams suprantu, kad kančia – kaip ir meilė – turi daug pavidalų. Ji palenda po patalais kelias minutes prieš sučirškiant žadintuvui, užlipa ant viršaus ir apvijusi visą kūną neleidžia išlipti iš lovos, kol visiems (net žadintuvui) pasidaro… Continue reading Dieve, Saugok Karalienę: Europos Ilgesys