Rytą pakilo laimė ir nutūpė ant medžio... ir stebėjom viena kitą per pravirą langą rudenio vėjui ant rankų nešant merdėjančius…